Procesbeschrijving Taalschool ABC

Bedrijfsprofiel

Taalschool ABC B.V. helpt anderstaligen te integreren in de Nederlandse samenleving in een respectvolle, veilige leeromgeving. De school kenmerkt zich door haar persoonlijke benadering naar cursisten. Het is belangrijk dat zij zich welkom voelen en op hun gemak zijn in de school en daarmee ook in de klas. Een prettige en veilige leeromgeving draagt bij aan de ontwikkeling van de cursist.

Het intakeproces

Het cursustraject begint daarom al bij binnenkomst. De nieuwe cursist wordt welkom geheten door de inburgeringsconsulent of de contactpersoon Arabischtaligen en krijgt informatie over de cursusmogelijkheden. De contactpersoon bespreekt met de cursist wat zijn of haar voorgaande opleidingen zijn geweest, of en welke Nederlandse taalcursussen hij of zij heeft gevolgd en of hij of zij Engels spreekt. Aan de hand van het opleidingsniveau en de Engelse taalvaardigheid wordt de cursusmethode voor de cursist bepaald.
Vervolgens wordt er een intaketest afgenomen. Deze test bestaat uit een lees- en een schrijfonderdeel. Hiermee wordt het kennisniveau van de Nederlandse taal getoetst. Na deze toets wordt de aanstaande cursist geïnformeerd over het huidige taalniveau en de te verwachten groei en ontwikkeling. Op basis van het opleidings- en kennisniveau is er door Taalschool ABC een passende groep uitgekozen en wordt de cursist door zijn of haar contactpersoon uitgenodigd voor een proefles.

De les

In de proefles is er de mogelijkheid voor de cursist om kennis te maken met de docent, zijn of haar klasgenoten en de lesmethode. De docent zal in deze eerste les letten op de (ontspannen en open) houding van de cursist, de klik met mede-cursisten en of hij of zij goed mee kan komen met de les. Na de les wordt er door de contactpersoon tevens aan de cursist gevraagd wat zijn of haar eerste indruk is geweest. Desgewenst wordt er een switch gemaakt naar een andere groep, maar in de meeste gevallen voelt de cursist zich op zijn of haar plek.

Naarmate de lessen verstrijken kan het toch voorkomen dat de cursist niet meer in de groep past vanwege zijn of haar niveau. Wanneer wij signaleren dat de cursist niet helemaal kan meekomen of het kennisniveau zich juist te snel ontwikkelt, dan stellen wij de cursist voor om naar een andere groep te verplaatsten. Het is voor ons en de cursist van belang dat hij of zij op de juiste plaats zit. Wanneer de cursist het niet eens is met deze constatering, gaan we in gesprek en schrijven we een advies uit, die aan de cursist wordt overhandigd, ookal blijft de cursist in zijn of haar huidige groep.

In de les worden de cursisten middels diverse werkvormen gestimuleerd om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Er is voldoende interactie in de klas en ook ruimte voor een cultureel of educatief uitje of een leuke activiteit aan het eind van de les.
Taalschool ABC werkt met heterogene groepen van maximaal 18 cursisten.

Toetsing en evaluatie

De intaketoets is het eerste toetsmoment gedurende het cursustraject. Daarna volgt een midden- en een eindtoets, met daaraan gekoppeld een tweeledig evaluatiemoment. Cursisten krijgen de gelegenheid om feedback te geven en de docent beschrijft de voortgang van de cursist.

Afronding en vervolgstappen

Wanneer de cursusperiode is afgelopen wordt er door de docent een advies gegeven aan de cursist over de vervolgmogelijkheden. Cursisten kunnen doorstromen naar een volgend niveau of ze kunnen ter voorbereiding op de examens een examentraining volgen.

Tevens is er de mogelijkheid om de cursist te begeleiden naar de arbeidsmarkt en middels een training voor te bereiden voor het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

ArabicDutchEnglish